Search results
czwartek
08października
Pszczółki, Trąbki Wielkie

8 października odbyły się 2 spotkania Andrzeja Jaworskiego z wyborcami okręgu gdańskiego. Kandydat na Posła spotkał się z mieszkańcami Pszczółek oraz Trąbek Wielkich. Spotkania z wyborcami to okazja do zaprezentowania siebie i swojego programu jako kandydata PiS w wyborach do Sejmu. Na spotkaniach poruszano wiele istotnych spraw dla mieszkańców tych miejscowości, regionu, jak również rozmawiano o sprawach istotnych dla kraju.

środa
07października
Gdańsk

W dniu 7 października Andrzej Jaworski razem z Marcinem Horałą zaprosili na konferencję prasową nt.: Trójmiejski Park Krajobrazowy - sprzeciw wobec wycince lasu i złej gospodarce leśnej. Konferencja odbyła się  w Gdańsku Oliwie, przy wejściu do lasu przy ul. Droga Marnych Mostów. Na spotkaniu z dziennikarzami poruszono problemy TPK, w tym:gospodarcze wycinki, ogałacające z drzew całe połacie lasów, zaśmiecenie oraz poruszono problem dzików wychodzących z lasu i stwarzających niebezpieczeństwo na osiedlach.

Konieczne jest dostrzeżenie specjalnego statusu lasów TPK, które powinny być wyłączone ze standardowej gospodarki leśnej jako lasy służące przede wszystkim rekreacji mieszkańców metropolii. Celowe jest zatem obniżenie planów pozyskania drewna dla TPK,zwiększenie liczebności służby leśnej by skutecznie utrzymywała porządek i ścigała dzikie wysypiska w lesie, ściślejsza kontrola populacji dzików (budowanie odłowni na granicach lasu oraz rozszerzenie programu dokarmiania w głębi lasów by zmienić ich nawyki).

Konieczne są też zmiany ustawowe w kierunku umożliwienia większego zaangażowania samorządów w rozwiązywanie problemów kompleksów leśnych leżących na ich terenie (np. zaangażowanie służb miejskich w utrzymywanie porządków).

Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego powinny przede wszystkim służyć zdrowiu, wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców Trójmiasta.

 

 

Strona 1 z 8