Wielka mobilizacja w Gdańsku nie głosowania na Platformę Obywatelską.
W związku z przyjęciem przez radnych PO modelu na rzecz równego traktowania do naszych szkół trafią programy, które promować będą LBGT i ideologię gender. Czy chcesz aby Twoje, niepełnoletnie dziecko było indoktrynowane tą ideologią?
Jedyne wyjście aby cofnąć ten model to zagłosować w jesiennych wyborach samorządowych przeciw lokalnej Platformie Obywatelskiej.