72 lata temu zostali rozstrzelani przez służby komunistyczne Danuta Siedzikówna ps. Inka i Feliks Selmanowicz ps. Zagończyk. Zginęli w Gdańsku, a następnie pochowani w bezimiennych grobach.

#ChwałaBohaterom