38 late temu w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu-Zdroju i Hucie Katowice zawarto porozumienia ze strajkującymi związkowcami. Zwłaszcza te gdańskie były ważne bo dzięki nim zarejestrowany został NSZZ Solidarność. Chwała i podziękowania Stoczniowcom za strajki z lat 80′.