Przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej powstał konwent konsultacyjny. Mam zaszczyt być sekretarzem tego gremium.
Stanowisko, które wczoraj wypracowaliśmy na konferencji brzmi:
„Uczestniczący w konferencji założyciele, rektorzy i przedstawiciele polskich uczelni niepublicznych zwracają się do ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina o przyspieszenie prac dotyczących finansowania studiów stacjonarnych na uczelniach niepublicznych w Polsce”.
Zachęcam do materiału:

W WSKSiM odbyła się konferencja pod hasłem: „Bon edukacyjny dla studentów”