Dokładnie 27 lat temu Radio Maryja nadało swój pierwszy program. Jako pierwsze radio w Polsce udostępniło zabieranie głosu na żywo słuchaczom w czasie modlitwy i prowadzenie dyskusji w programach społecznych.