Wybierając się dziś na coniedzielną mszę św. pamiętajmy szczególnie o księżach, którzy zginęli w latach 1939-1945. Dziś obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej.