W Gdańsku wybuchła kolejna afera, w którą zaangażowany jest biznes, radny Platformy Obywatelskiej i Wiceprezydent Miasta Gdańska Wiesław Bielawski. Nie godzę się na to aby stosowane były wymijające procedury, których celem jest wzbogacanie się. Powyższy schemat precyzuje całą