Wielki sukces konferencji „GOSPODARCZA SUWERENNOŚĆ” w Toruniu z udziałem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Wszyscy jesteśmy zgodni, że rozwój Polski powinien opierać się na wzroście rodzimych firm i kapitału. Jako współorganizator tego wydarzenia dziękuję za tak liczną obecność.